Programma's

5 Sport en cultuur

Dit programma omvat twee thema’s: sport en cultuur. Sport betreft sportbeleid, sportactivering en sportaccommodaties (twee taakvelden). Cultuur betreft kunst & cultuur, erfgoed, evenementen en design, verdeeld over vier taakvelden.

Sport

Cultuur

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie
5.4 Musea                                          
5.5 Cultureel erfgoed                              
5.6 Media                                          

Sport en cultuur leveren  in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een levendige stad waarbij er sterke verbanden zijn met doelstellingen op (andere) terreinen zoals fysieke én mentale gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, én het imago en het vestigingsklimaat van de stad.  
Met de Regio Deal Brainport Eindhoven versterken we in de komende jaren het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdragen aan (urban) sport en cultuur.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32