Bijlagen

3. Brede Welvaart

De bril van brede welvaart

Brede Welvaart gaat over de vraag hoe het met mensen gaat. Het gaat over de vraag hoe mensen welvaart en welzijn ervaren. Brede welvaart is een hulpmiddel om in de breedte te kijken naar onze huidige impact en die van de toekomst. In Eindhoven noemen we dat kijken “door de bril van Brede welvaart”. Voor het college zijn gelijke kansen, eerlijk delen, brede welvaart, een ‘Brainport voor iedereen’ belangrijk. In het bestuursakkoord 2022-2026 “Samen morgen mooier maken” is afgesproken dat de Stadsgezant gezamenlijk met maatschappelijke partners zich inzet om tot een Sociale Brainport Agenda te komen, hierin worden de onderwerpen onbenut arbeidspotentieel, kansengelijkheid/kansenagenda jeugd, armoede en schulden, woningbouwopgave en voorzieningen vanuit de gemeente meegenomen. De verdere uitwerking van dit proces volgt in een bestuursopdracht. Hieronder wordt een korte omschrijving van het beeld van Brede Welvaart in Eindhoven gegeven op basis van de Regionale Monitor Brede Welvaart.

Regionale Monitor Brede Welvaart – beeld van Eindhoven

We gebruiken de definitie van het CBS om brede welvaart te meten en gebruiken daarvoor de door het CBS ontwikkelde Regionale Monitor Brede Welvaart . In samenwerking met het CBS verrijken we in het Urban Data Center deze monitor, bijvoorbeeld met hoe de welvaart verdeeld is over bevolkingsgroepen . De Regionale Monitor Brede Welvaart geeft ons aan de hand van veertig indicatoren een beeld hoe het gaat met Eindhoven en de Eindhovenaren in het ‘hier en nu’ en ‘later’. Daarmee kunnen we Eindhoven vergelijken met andere gemeenten, andere grote steden en regio’s en met Nederland als geheel.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32