Taakvelden

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In 2023 richten we ons vooral op:

Cultuurscan en opstellen Cultuurbrief 2025-2028 (SCE): in 2023 wordt door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) de Cultuurscan vorm gegeven. Deze dient als input voor de nieuwe Cultuurbrief 2025-2028 die in 2023 door de raad zal worden vastgesteld.

Versterking makerspaces en verdere uitvoering atelierbeleid: het is belangrijk dat er voldoende betaalbare ateliers en makerspaces zijn en komen voor beginnende en gevorderde makers. Gelieerd daaraan onderzoeken we de  structurele borging Pand P binnen de culturele vastgoedportefeuille.

Cultuur van en voor iedereen: stimuleren van initiatieven van culturele instellingen en makers in wijken en voor andere doelgroepen.

Deelname aan de DDW: door deel te nemen aan de DDW hopen we onze projecten verder te kunnen brengen en oplossingen te bieden waarmee we de mogelijkheden van design en cultuur onder de aandacht brengen bijv. de toepassing op maatschappelijke vragen.

Designvisie: in 2022 wordt de Designvisie opgesteld. In 2023 kijken we naar de vertaling daarvan.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32