Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering

In 2023 richten we ons vooral op:

Het bereiken van inwoners, voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is: zo geven we bijvoorbeeld verdere invulling aan en evalueren we de resultaten van onze pilot met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Ook bestendigen we de inzet van vitality clubs, versterken we de samenwerking met partners uit het Sociaal Domein en blijven de sportregisseurs inzetten op impactvolle interventies voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Inzet op buurten waar de sport- en beweegparticipatie relatief laag is.: we willen doen wat nodig is om bestaande drempels weg te nemen en inwoners te stimuleren om regelmatig te bewegen. Dat doen we aan de hand van in 2022 ontwikkelde kansenkaarten. We kijken onder meer naar het wegnemen van financiële barrières, het bieden van op maat begeleiding naar sport- en beweegaanbod en het creëren van meer sport- en beweegaanleidingen in de fysieke ruimte (zie ook TV 5.2).

Bevorderen vitaliteit van de sportverenigingen: het ondersteunen van de sportverenigingen in Eindhoven om vitaal te zijn en blijven. Het werven en behouden van vrijwilligers heeft hierbij onze bijzondere aandacht. Daarnaast zetten we in op een veilig, positief sportklimaat.

Vergroten maatschappelijke impact van sportevenementen: met Golazo werken we aan het programma om het hele jaar rond hardlopen te stimuleren waarbij we een langjarige aanpak uitwerken. Daarbij vindt in 2023 de finale van de Champions League voor dames plaats in Eindhoven. We grijpen deze finale aan om een impuls te geven aan damesvoetbal in stad.

Ambities: voor de ambities op sport is gedurende deze bestuursperiode een bedrag van € 1 miljoen incidenteel beschikbaar. Hiervan reserveren we € 400.000 voor breedtesport en € 400.000 voor topsport en sportevenementen, te besteden aan de doelen van de strategische sport agenda 2021-2025. We zetten € 200.000 in om het beleidsteam in omvang te behouden.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32