Bijlagen

6. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari

2021

2022

2023

Sociale structuur:

Aantal inwoners

235.679

238.307

242.335

Inwoners < 20

45.755

46.022

45.400

Inwoners > 64 jaar

39.461

39.725

41.150

Inwoners 65 t/m 74 jaar

21.065

20.942

21.515

Inwoners 75-84 jaar

13.016

13.387

13.995

Inwoners 85 jaar e.o.

5.380

5.396

5.680

Aantal WW-uitkeringen

4.314

2.918

2.400

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1

6.476

6.308

6.077

Fysieke structuur:

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.936

Lengte wegen (in km)

946

944

944

Aantal woningen

114.363

115.860

118.685

Aantal bewoners per woning

2,06

2,1

2,1

% huurwoning

54

55

55

% eigen woning

46

45

45

1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet’.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32