Programma's

2 Openbare ruimte

Dit programma bestaat uit zeven taakvelden en valt uiteen in drie thema’s:
- Verkeer, vervoer en waterstaat: taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer omvat niet alleen taken voor verkeer en vervoer maar ook de bijbehorende infrastructuur en het onderhoud. De taakvelden 2.2 Parkeren en 2.5 Openbaar vervoer dragen bij aan de doelstellingen van taakveld 2.1. De taakvelden 2.3 en 2.4 kennen een zeer beknopte toelichting omdat hier geen specifiek beleid op is.
- Groen en recreatie: tot taakveld 5.7 behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Dit betreft onder meer aanleg en onderhoud van openbaar groen en water (vijvers en kleine watergangen) en de aanleg en onderhoud van speel- en recreatievoorzieningen.
- Riolering: tot taakveld 7.2 Riolering behoren taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.
Met ingang van deze begroting zijn twee taakvelden die betrekking hebben op de openbare ruimte (taakveld 5.7 Groen en recreatie en taakveld 7.2 Riolering) verplaatst naar dit programma. Dit bevordert de sturing, verantwoording en integrale programmering.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32