Bijlagen

11. Subsidies

Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.

Subsidieontvanger

Taak-
veld

Subsidie 2022
(x €1.000)

Subsidie 2023
(x €1.000)

Economie

Stichting Glow

3.4

799

827

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

107

110

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.4

19

19

Stichting Lichtjesroute

3.4

92

95

Stichting 18 September

3.4

56

58

Stichting Fakkeltocht

3.4

20

20

Koningsdag

3.4

107

110

Onderwijs

Bibliotheek VVE in Bieb

4.3

972

999

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

110

115

Cultuur

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

22.607

23.376

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week

5.3

213

220

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards

5.3

213

220

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

107

110

Designmuseum/futurelab

5.3

500

517

Media

Stichting Omroep Eindhoven en omgeving

5.6

424

443

Groen en Recreatie

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

210

217

Brabants Landschap

5.7

20

20

Sociale basis

Stichting Vredesburo

6.1

24

25

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood)

6.1

711

735

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief)

6.1

598

618

WIJeindhoven

6.2

29.711

31.839

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

in huur2

Bijdrage

gemeente3

Lumens Dynamo

540

198

342

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

2.740

1.870

870

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

861

263

598

Parktheater Eindhoven N.V.

2.206

682

1.524

Coöperatieve vereniging Natlab

693

237

456

Stichting Popei

366

155

211

't Akkertje

25

18

7

Stichting Vluchtelingenwerk

60

49

11

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32