Taakvelden

5.2 Sportaccommodaties

In 2023 richten we ons vooral op:

Start bouw Tongelreep: op basis van de  bouwplanning verwachten we in 2023  te gaan starten met de nieuwbouw van de Tongelreep.

Implementeren Sport- en Beweegnorm: het implementeren van de ruimtelijke sport- en beweegnorm bij grootschalige gebiedsontwikkelingen en wijkvernieuwing. Daarnaast vertalen we de norm naar een langjarig investeringsprogramma voor de huisvesting van stedelijke sportvoorzieningen. We focussen daarbij op de behoefte aan sportvoorzieningen in een groeiende stad, zodat bij een groeiend inwoneraantal iedereen kan blijven sporten en bewegen

Beweegvriendelijk en gezonder inrichten van de Openbare Ruimte: het zetten van verdere stappen om de openbare ruimte beweegvriendelijker en gezonder te maken, in lijn met de behoefte vanuit de wijk/buurt. We focussen op die plekken waar nog de meeste gezondheidswinst te behalen is. Hierbij zetten we ook in op de plaatsing van extra watertappunten.

Realiseren Led verlichting sportparken: in lijn met de duurzaamheidsambitie starten we in 2023 met de ombouw/aanleg van Led verlichting op de sportparken.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32