Bijlagen

1. Samenstelling van bestuur

Gemeenteraad

Als hoogste bestuursorgaan in de gemeente stelt de gemeenteraad de begroting vast en controleert of het
college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Onze gemeenteraad bestaat uit 45 leden die in maart 2022 zijn gekozen voor een periode van 4 jaar. De raad bestaat telt 12 fracties. GroenLinks, CDA, PvdA en D66 vormen samen de coalitie (peildatum september 2022).

Voor meer informatie, zie www.eindhoven.nl .

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32