Cultuur

Inleiding

  Cultuur

Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) dragen  bij aan een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en samenbrengt. Cultuur biedt ontspanning, verbindt, en zet mensen aan tot reflectie en ontwikkeling. Ook draagt cultuur bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk verschillende mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen, voor alle portemonnees, leeftijden en achtergronden. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024, het beleidskader voor kunst en cultuur. We zorgen voor een breed en divers cultureel aanbod, van, voor en door inwoners. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur. We koesteren de rauwe rafelranden voor culturele professionals in de stad en ontwikkelen ateliers en makerspaces. De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen in voorgaande jaren. In 2023 werken we verder aan het herstel van de sector en bekijken we hoe we nieuwe culturele initiatieven in wijken kunnen stimuleren.

Het Van Abbemuseum is een publieke plek waar kunst de mensen – nu, straks en in al hun verschil – uitdaagt, inspireert en verbindt. Dit sluit aan met de doelstelling van het museum om zo inclusief, meerstemmig en multizintuiglijk mogelijk te werken met en voor deze lokale, regionale, nationale en internationale partijen. Als ook met culturele organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, Brainport en diverse burgerinitiatieven. Net als bij veel andere musea is ook de corona-invloed groot in het Van Abbemuseum.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is erfgoed een vast aandachtspunt. Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing willen we behouden en daar waar nodig transformeren voor nieuwe gebruikers. Om de monumentale waarden veilig te stellen wordt voorafgaande aan de transformatie een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarmee rekening is te houden. Daarnaast komen eigenaren van monumenten in aanmerking voor subsidie op (groot)onderhoud. Dit alles om de geschiedenis van Eindhoven zichtbaar te houden in het straatbeeld en in de beleving. Via het Erfgoedhuis laten we bewoners van dichtbij kennismaken met archeologische vondsten, historische voorwerpen en beelden.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32