Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Saldo structurele baten en lasten

Uitgangspunt voor provinciaal toezicht is de check dat de jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Hiervoor elimineren we alle incidentele baten en lasten uit het begrotingsbeeld. Het saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt in 2023 €7,3 miljoen (meer incidentele lasten dan baten). Bijbehorende conclusie is dat alle structurele lasten door structurele baten worden gedekt.

Saldo structurele baten en lasten 

2023

2026

Eindstand Begroting 2023

0,0

0,0

Incidentele baten en lasten 

7,3

-4,4

Saldo structurele baten en lasten

7,3

-4,4

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32