Groen en recreatie

Inleiding

  Groen en Recreatie

Het thema Groen en Recreatie richt zich op de ontwikkeling en het beheer van de groene inrichting van de stad  als (speel)gazons, kruidenrijke grasstroken, plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen, parken en natuurgebieden op een biodiverse, gezonde en leefbare stad. En versterkt daarmee de ruimtelijke structuur, de aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat van de stad. Qua beheer wordt vanuit thema Groen nauw samengewerkt met de thema’s Openbare Ruimte en Water. Gedrieën dekken deze drie thema’s samen het beheer van de gehele openbare ruimte. Bij de ontwikkeling van de stad speelt het thema Groen in toenemende mate een rol in samenhang met een breed scala aan andere thema’s (naast de twee eerder genoemde thema’s) als Wonen, Economie, Verkeer, Milieu en Duurzaamheid die ook invloed hebben op leefbaarheid, klimaatrobuustheid en gezondheid van de stad.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32