Taakvelden

2.5 Openbaar vervoer

In 2023 richten we ons vooral op:

Schaalsprong OV: komende jaren werken we verder aan het verbeteren van ons OV-netwerk onder andere door het verder uitbreiden van het HOV netwerk.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32