Bijlagen

6. Kerngegevens

Herrubricering programma

Wijziging programma-indeling

Zoals in programma 2 is toegelicht zijn er in deze begroting twee taakvelden met betrekking tot de openbare ruimte verplaatst naar programma 2. Dit leidt tot onderstaande wijziging in de totalen per programma (de totalen van de drie programma’s blijven uiteraard gelijk):

Lasten (x € 1 miljoen)

Baten (x € 1 miljoen)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Verplaatsing naar programma 2:

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

18,7

18,4

18,3

18,4

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

7.2 Riolering

24,2

28,5

30,7

32,1

-25,8

-29,8

-32,0

-33,5

Totaal verplaatsing

42,9

46,9

49,0

50,5

-26,0

-30,0

-32,3

-33,7

Vóór verplaatsing

Programma 2: excl. taakveld 5.7 en 7.2

53,0

55,6

58,9

55,1

-5,5

-4,5

-4,6

-6,3

Programma 5: inclusief taakveld 5.7

91,2

90,4

90,7

92,2

-16,6

-16,6

-16,6

-16,6

Programma 7: inclusief taakveld 7.2

81,4

84,1

88,9

88,3

-62,0

-65,0

-68,1

-70,0

Totaal programma 2, 5 en 7

225,5

230,1

238,5

235,5

-84,1

-86,1

-89,3

-92,8

Na verplaatsing

Programma 2: incl. taakveld 5.7 en 7.2

95,9

102,6

108,0

105,7

-31,6

-34,6

-36,8

-40,0

Programma 5: exclusief taakveld 5.7

72,5

72,0

72,4

73,8

-16,4

-16,4

-16,4

-16,4

Programma 7: exclusief taakveld 7.2

57,2

55,5

58,1

56,1

-36,1

-35,2

-36,0

-36,5

Totaal programma 2, 5 en 7

225,5

230,1

238,5

235,5

-84,1

-86,1

-89,3

-92,8

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32