Bijlagen

6. Kerngegevens

Algemene gegevens

Algemene gegevens

2021

2022

2023

Personeel:

Formatie in fte’s

2.009

2.053

2.101

Prijspeil

1 jan. 2021

1 jan. 2022

1 jan. 2023

Totaal personeelskosten (x €1.000)

195.910

208.862

226.969

Rente:

Omslagrente

1%

1%

1%

Rente grondexploitatie

1,5%

1,3%

1,3%

Rente reserves / voorzieningen

1%

1%

1%

Prijsstijging voor:

Goederen en diensten

2%

1,4%

3,4%

Subsidies oud (van voor de decentralisaties)

2%

1,4%

3,4&

Subsidies nieuw (WMO/Jeugd)

3,4%

2,2%

3,4%

Indexering inkomsten:

OZB

1,6%

6,6%

0%

Tarieven, belastingen, rechten

2%

1,4%

2,4%

Overige; huren maatschappelijk vastgoed

2%

1,4%

0%

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32