Programma's

6 Sociaal domein

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 6 Sociaal domein zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Banen (per 1.000 inwoners  van 15-64 jaar)

2021

805,5

886,2

1.052,8

Jongeren met een delict voor de rechter

2020

1%

1%

1%

Kinderen in uitkeringsgezin

2020

6%

7%

8%

Werkloze jongeren

2020

2%

2%

2%

Netto arbeidsparticipatie

2021

70,4%

70,3%

71,6%

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

2021

431,2

492,9

502,8

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van15-64 jaar)

2020

202,0

179,6

56,1

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2021

12,9

13,2

11,4

Jongeren met jeugdbescherming

2021

1,2%

1,3%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering

2021

0,3%

0,4%

0,4%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)

2021

-

729

760

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32