Economie

Inleiding

3.1 Economische ontwikkeling                            
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  
3.4 Economische promotie                                 

Als Brainportregio Eindhoven hebben we door de triple-helix samenwerking een sterke economie. Deze groeit op eigen kracht, ondanks de hoge grondstof- en energieprijzen, en lijkt niet zo afhankelijk van het loslaten van de coronamaatregelen als in andere regio’s van Nederland.
Hoewel economische groei geen doel op zich is, is deze randvoorwaardelijk voor de ‘brede’ welvaart en het welzijn van onze samenleving, waarbij we willen dat al onze inwoners het (economische) succes van Brainport Eindhoven kunnen voelen. Het is van belang om te behouden wat we opgebouwd hebben.

We blijven ons inzetten op een ondernemende, fijne stad met een sterk vestigings- en verblijfsklimaat om  bedrijven te behouden en aan te trekken die bij ons passen. Via Brainport Development focussen we op de hightech bedrijven die onze stad en regio bijzonder maken: high tech systemen & materialen, food & technology, automotive, lifetech & health.
Vanuit de gemeente Eindhoven versterken we de basis van onze economische ontwikkeling via innovatie, onze werklocaties, onze dienstverlening en onze ondersteuning van het brede MKB. Met de inzet op economische transformatie ondersteunen we de betrokken belanghebbenden om (winkel)centrumgebieden weer toekomstbestendig te maken en om daarmee de leefbaarheid in de stad te vergroten. Met ons Startup beleid ondersteunen we Startups en Scaleups die de motoren voor het Brainport Ecosysteem zijn. In het bestuursakkoord is voor deze gebieden veel aandacht. Zie de uitwerking in de verschillende taakvelden.

Om als stad aantrekkelijk te zijn en blijven, hebben we goede voorzieningen nodig. Daaronder vallen kunst, cultuur, design, evenementen, sport, onderwijs en recreatie. Deze dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor bedrijven, (internationaal) talent, inwoners en bezoekers. De inzet op deze ‘zachtere’ factoren, zorgen voor de benodigde impuls voor de stad. Door de groei van de stad zijn er echter meer voorzieningen en een betere spreiding nodig. Hiervoor gaan we aan de slag met een Programma voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen.

Daarnaast is extra inzet nodig op arbeidsmarkt. We zetten samen met onze partners: ondernemers, overheid en onderwijs, in op een breed arbeidsmarktbeleid gericht op het onbenut arbeidspotentieel, waaronder de vele deeltijd werkers. Want al het talent telt en is nodig voor onze economie. Zeker omdat de arbeidsmarkt sinds 2022 is gekanteld naar een krappe arbeidsmarkt, in vrijwel alle sectoren. Dat staat het bedrijfsleven en onze maatschappelijke opgaven in de weg en vraagt een planmatige aanpak om samen met ondernemers, en onderwijs, de arbeidsmarkt beter in balans te brengen.

Als centrumgemeente streven we met onze partners naar ontschotting van de werkgevers- en werknemersdienstverlening via het ‘Huis naar Werk’. Het Huis naar Werk is dé ingang voor alle werkgevers, werknemers en werkzoekenden met vraagstukken over Werk, Scholing en Ontwikkeling. Daarbij wordt gewerkt aan een arbeidsmarkt die zich steeds meer richt op talenten en vaardigheden dan sec kijkt naar diploma’s van potentiële medewerkers en een arbeidsmarkt gericht op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en daarmee zich richt op duurzame inzet van talent.

Naast ons eigen talent hebben we talent van buiten nodig. Daarmee wordt onze stad steeds internationaler. Daarbij willen we dat de (kennis)werkers en hun gezinnen ervoor kiezen om in Eindhoven te blijven. Het Holland Expat Center South draagt er samen met andere partijen in de stad en regio aan bij dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en mee gaan doen in onze samenleving.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32