Taakvelden

0.2 Burgerzaken

In 2023 richten we ons vooral op:

Expeditie Burgerzaken: expeditie Burgerzaken: opleidingsplan Burgerzaken uitvoeren, omschakelen op het Inwonersplein van volledig op afspraak werken naar gedeeltelijk op afspraak en gedeeltelijk vrije inloop en zaakgericht werken van fysiek naar nog meer digitaal.

Klantcontactcentrum: implementatie nieuwe telefooncentrale

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32