Bestuur en burgerzaken

Inleiding

  Bestuur en burgerzaken

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Een niet-gepolariseerde stad. We koesteren verscheidenheid, we gaan uit van eigen kracht en samenredzaamheid. We hanteren het principe van brede welvaart als uitgangspunt en kader. We zorgen dat iedereen mee kan doen, kan werken en fijn kan wonen en leven in de verschillende buurten die onze stad rijk is. Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat. We leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie én aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid.

We opereren op veel schaalniveaus om te bouwen aan Eindhoven en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio.

Wij hebben de ambitie om passende dienstverlening vanuit een wendbare organisatie aan te bieden, waarbij de behoefte van de Eindhovenaar centraal staat. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo en we zitten in het epicentrum van innovatie (Brainport). Het past bij onze gemeentelijke dienstverlening om in die dynamische werkelijkheid aan te blijven sluiten op de (digitale) behoeften van onze inwoners en ondernemers. Digitalisering en dienstverlening gaan hand in hand. De voordelen zijn evident. Echter is deze oplossing niet voor iedereen passend en van toegevoegde waarde. Het uitgangspunt is en blijft “online waar het kan en persoonlijk waar het moet”.  Dat betekent dat we onze dienstverlening omnichannel aanbieden via diverse kanalen. Daarbij hanteren we het principe click, call, face. Dat betekent dat we in eerste instantie sturen op de digitale mogelijkheden, voor opvang zorgen middels telefoon, chat en mail en uiteraard ook beschikbaar zijn voor fysiek contact. Maar wel sturen en verleiden in die volgorde.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32