Taakvelden

6.5 Arbeidsparticipatie

In 2023 richten we ons vooral op:

Doorontwikkeling Huis naar Werk: we gaan samen met partners en bedrijfsleven de versnippering op de arbeidsmarkt tegen. We hebben één ingang voor werkgever en werknemer vanuit de gedachte “Hoe kunnen wij u helpen?”. Zowel werkgevers als inwoners binnen onze regio kunnen hier terecht met vraagstukken over werk, ontwikkeling en scholing. We ontwikkelen met de partners een gerichte (werkgevers)aanpak om de grote tekorten op de arbeidsmarkt meer in balans te brengen, mede als gevolg van de energietransitie maar ook in techniek, logistiek en zorg. Daarbij kijken we ook naar het onbenut arbeidspotentieel om de grote tekorten op te lossen. Dit doen we met de relevante partners uit  betreffende sectoren zodat middelen en instrumenten zoveel mogelijk ontschot worden ingezet.

Werkgelegenheidsprojecten: we zorgen ervoor dat de mismatch op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk beperkt wordt door inwoners op te leiden, leerwerkarrangementen aan te bieden, de goede begeleiding te bieden  maar ook door banen meer passend te maken. Via werkgelegenheidsprojecten zoals Hoofdzaak Werkt en projecten in tekortsectoren maken we een passende match. Ook ontwikkelen we innovatieve publiek-private samenwerkingsconstructies.

Social Return: we nutten Social Return verder uit en dragen zorg dat de bewustwording omtrent sociaal ondernemen bij werkgevers en uitvoering blijft meebewegen in de veranderende arbeidsmarkt.

Crisisdienstverlening: we bieden waar nodig crisisdienstverlening zoals ten tijde van de pandemie voor zelfstandig ondernemers of de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne afhankelijk van hoe de situatie is.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32