Paragrafen

3a. Lokale heffingen

Belastingsoort

Begroting 2022

Begroting 2023

Kosten-
dekkendheid

Onroerendezaakbelastingen

82.774

84.187

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten *

28.577

28.917

99%

Rioolheffing *

21.854

24.989

100%

Parkeerbelastingen **

16.022

16.188

Leges vergunningen en burgerzaken *

11.238

11.416

86%

Toeristenbelasting

2.557

2.557

Hondenbelasting

1.192

1.221

Precariobelasting

1.095

1.121

Begraafplaatsrechten *

648

648

77%

Marktgelden *

577

577

70%

Kanaalrechten *

60

60

43%

Standplaatsgeld autobussen

12

12

BIZ-heffing ***

787

-

Totaal

167.393

171.893

*   Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend.
**   De naheffingsaanslagen zijn opgenomen onder parkeerbelastingen. De kostendekkendheid daarvan bedraagt 80% (zie specificatie hieronder).

***    Het effect van de nieuwe verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage wordt met een                          begrotingswijziging verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32