Taakvelden

0.63 Parkeerbelasting

Tot dit taakveld behoort de heffing en invordering van de parkeerbelasting en de opbrengsten van
parkeerbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32