Taakvelden

0.5 Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financieringen (kort en langlopende leningen), beleggingen, dividenden etc. Zie hiervoor ook paragraaf 3d Financiering.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32