Taakvelden

6.4 WSW en beschut werk

In 2023 richten we ons vooral op:

Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: de inwoners met een arbeidsbeperking worden bij of via Ergon geplaatst op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat wordt geplaatst loopt synchroon met de afbouw van de Wsw.

We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt.: daar waar mogelijk plaatsen we mensen bij een reguliere arbeidsmarkt met loonkostensubsidie/jobcoaching. Als dit nog niet mogelijk is, worden mensen gedetacheerd of intern bij Ergon geplaatst.

We maken prestatie-afspraken met Ergon: jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met Ergon over onder meer de groei op de werkladder, ziekteverzuim en operationeel resultaat.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32