Taakvelden

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

In 2023 richten we ons vooral op:

Tijdig passende hulp voor jeugdigen tijdens een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering: zeker voor kinderen die voor hun opvoedveiligheid tijdelijk afhankelijk zijn van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming (GI) is dit van groot belang. We willen zeker in die gevallen dat de benodigde (specialistische) hulp zo snel mogelijk opgestart wordt, in elk geval binnen drie maanden na start van de jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.

Intensivering van de samenwerking tussen GI’s, de gemeentelijke toegang (Servicebureau en WIJeindhoven) en jeugdhulpaanbieders, gedurende het hele traject naar-, tijdens- en na de inzet van jeugdbescherming: we gaan nadrukkelijker samenwerken op basis van het uitgangspunt dat interventie van de jeugdbescherming een tijdelijke, liefst kortstondige, maatregel is en dat ouders zoveel als mogelijk zelf of met ondersteuning van gemeentelijke toegangsteams de opvoeding vormgeven.

Voorkomen van instroom in de jeugdbescherming: in 2023 blijven we samen met onze partners inzet plegen om de instroom in de jeugdbescherming te doen afnemen. We brengen gestarte initiatieven (om beginnende opvoedproblemen anders te wegen en af te wenden) naar een hoger niveau. Dit doen we door nieuwe werkwijzen steviger (beter) te implementeren,  het effect beter te monitoren en waar nodig andere/extra maatregelen te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32