Taakvelden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

In 2023 richten we ons vooral op:

Deltaplan jeugd: de vier ontwikkelingen uit het Deltaplan jeugd:

Aanpak wachttijden: vanuit het Deltaplan jeugd wordt sinds 2022 gewerkt aan het (beter) in kaart brengen van wachttijden in de jeugdhulp en is gestart met het terugdringen van (problematische) wachttijden. Met gerichte investeringen en innovaties pakken we hier in 2023 op door, zodat minder jeugdigen en gezinnen last hebben van problematische wachttijden in de jeugdhulp.

Transformatie van specialistische jeugdhulp: vanuit het Deltaplan jeugd wordt in 2023 extra ingezet op de doorontwikkeling (de transformatie) van de jeugdhulp. In samenwerking met het zorgveld wordt gewerkt aan versnelling en verbetering van de jeugdhulp. Hierbij focussen we ons op het speerpunt 'Zo Thuis Mogelijk'. Kinderen horen zo veel als mogelijk op te groeien in gezinnen en verdienen een thuis. Dat staat centraal in de keuze voor initiatieven (projecten, pilots) die in 2023 uitgevoerd worden. Naast de inzet die we lokaal plegen, wordt ook in regionaal verband ingezet op de transformatie van de jeugdhulp. We zorgen dat dit in samenhang gedaan wordt en we onze jeugdhulpaanbieders niet overvragen.

Versterken preventief jeugdbeleid: vanuit het Eindhovense Deltaplan jeugd wordt ook in 2023 ingezet op het versterken van het preventief jeugdbeleid. Het preventieve aanbod wordt versterkt, door gericht te investeren in projecten en initiatieven waar in onze stad behoefte aan is. Dit bedenken we niet (alleen) zelf, maar doen we vooral in samenspraak met professionals, jeugdigen en hun ouders. Zo wordt er samen met de partners in het preventieve jeugddomein gewerkt aan stevig en samenhangend preventief aanbod. Hiermee geven we uitvoering aan het preventief jeugdbeleid 2022-2026 en spelen we met de extra middelen uit het Deltaplan in op behoeften of lacunes die in de stad (zijn) ontstaan.

Versterken Toegang: in 2022 is een ontwikkelplan opgesteld voor het versterken van de toegang tot jeugdhulp via WIJeindhoven. In 2023 wordt uitvoering gegeven aan dit ontwikkelplan. Het doel is om vanuit WIJeindhoven meer zelf te kunnen doen (met name lichte hulp en ondersteuning), om zo te voorkomen dat  specialistische zorg nodig is. Daarnaast wordt vakmanschap verder verstevigd en leren generalisten van WIJeindhoven om de regie vaker en eerder te beleggen bij ouders en jeugdigen zelf.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32