Bijlagen

1. Samenstelling van bestuur

College van burgemeester en wethouders

Jeroen Dijsselbloem
Burgemeester

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving (excl. milieu-, bouw- en woningtoezicht)
 • Vergunningen evenementen
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Juridische zaken (advies, bezwaar, beroep en klachten)
 • Toezicht AVG
 • Representatie, Public Affairs en externe betrekkingen
 • Internationale aangelegenheden en acquisitie

Rik Thijs

Wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening

 • Klimaat en energietransitie
 • Openbare ruimte: groen en water
 • Milieu, externe veiligheid, bodem, geluid en luchtkwaliteit
 • Grondzaken
 • Vergroening binnenstad
 • Verduurzaming vastgoed (inclusief duurzaamheidspact)
 • Wielewaal, Genneper Parken en Dommeldal
 • Gebiedsontwikkeling Stadhuisplein
 • Dierenwelzijn

Stijn Steenbakkers

Wethouder van Brainport, economie, onderwijs, KnoopXL en Eindhoven-Noordwest

 • Economie, vestigingsklimaat en internationalisering
 • Bedrijventerreinen en campussen (inclusief Ruimtelijke Ontwikkeling)
 • Brainport: Brainport Nationale Actieagenda en Regio Deal
 • Innovatie en digitalisering (extern)
 • Onderwijs VVE, PO-VO (incl. Integraal Huisvestingsplan)
 • Gebiedsontwikkeling Spoorzone / KnoopXL
 • Gebiedsontwikkeling Noordwest (excl. Wielewaal)

Mieke Verhees

Wethouder van wonen, wijken, ruimte en dienstverlening

 • Wonen (excl. enkele gebiedsontwikkelingen)
 • Ruimtelijke ordening (excl. enkele gebiedsontwikkelingen) en Omgevingswet
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Vergunningen ruimtelijk
 • Wijken en gebiedsgericht werken
 • Programma leefbaarheid en veiligheid Woensel-Zuid (pact)
 • Bedrijfsvoering inclusief P&O en ICT
 • Dienstverlening

Monique Esselbrugge

Wethouder van hoger- en beroepsonderwijs, mobiliteit, binnenstad en Design District

 • Onderwijs MBO/HBO/WO
 • Arbeidsmarkt
 • Mobiliteit en bereikbaarheid (incl. Eindhoven Airport)
 • Binnenstadseconomie en centrumontwikkeling
 • Design District
 • Toerisme en vrije tijd
 • Citymarketing en evenementen
 • Inwonersparticipatie
 • Brede Welvaart / Brainport voor iedereen

Saskia Lammers

Wethouder van welzijn, werk, armoede, cultuur en design

 • Werk, inkomen en participatie
 • Armoede en schulden
 • Welzijn (sociale basis en WIJeindhoven)
 • Coördinatie 'Huis naar werk'
 • Cultuur en design

Maes van Lanschot

Wethouder van financiën, sport, erfgoed en regionale samenwerking

 • Financiën
 • Sport
 • Erfgoed
 • Regionale samenwerking
 • Deelnemingen

Samir Toub

Wethouder van diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning

 • Maatschappelijke zorg en ondersteuning (WMO)
 • Gezondheid
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Opvang, statushouders en vluchtelingen
 • Diversiteit, inclusie en verbinding
 • Toegankelijkheid

Angelique Bellemakers

Stadsgezant

 • Doorbraak wijkgericht werken

Janneke van Kessel

Stadsgezant

 • Brainport voor iedereen en Inwonersparticipatie

Aline Zwierstra

Gemeentesecretaris

 • Algemeen directeur


Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32