Taakvelden

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

Dit betreft het saldo van alle lasten en baten in de meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32