Taakvelden

0.7 Algemene en overige uitkering gemeentefonds

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen. De uitkeringen behoren tot de algemene middelen van de gemeente

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32