Taakvelden

0.62 OZB niet-woningen

In 2023 richten we ons vooral op:

Belastingapplicatie: gunning en implementatie nieuwe belastingapplicatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32