Paragrafen

3b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderwerp

Pr

status

schadekans

Bedrag

Externe risico's

1

(Humanitaire) rampen

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot 10 miljoen

2

Marktontwikkelingen

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot € 15 miljoen

3

Rijksbezuinigingen

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot € 10 miljoen

4

(Humanitaire) rampen: Schade als gevolg van extreem weer

2

Bestaand

Waarschijnlijk

€ 2 miljoen

5

Rijksbezuinigingen: Ontwikkeling rijksbeleid sociaal domein

6

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot 10 miljoen

Strategische risico's

6

Afhandeling bezwaar- en beroepschriften

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0,5 miljoen

7

Asbestsaneerder TR Ketelhuis Eindhoven

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot 2,5 miljoen

8

Claim Lidl planschade (bestuursrechtelijk)

0

Bestaand

Mogelijk

5% tot 10% van € 1,58 miljoen

9

Exploitatierisico's

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot 10 miljoen

10

Gevolgen vennootschapsbelastingplicht (VPB)

0

Bestaand

Mogelijk

€ 175.000 per jaar

11

Kosten maatregelen inspecties wet- en regelgeving

0

Bestaand

Waarschijnlijk

€ 0,5 tot 1,5 miljoen

12

OZB

0

Bestaand

Mogelijk

€ 0,3 miljoen

13

Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

0

Bestaand

Mogelijk

14

Risico inbaarheid dubieuze belastingdebiteuren

0

Bestaand

Mogelijk

15

Weerbare overheid

1

Nieuw

Mogelijk

16

BTW-risico bij realisatie fietsflat Neckerspoel

2

Bestaand

Mogelijk

€ 0,943  miljoen

17

Parkeerterrein ’t Eindje

2

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot 0,5 miljoen

18

Staat bruggen/viaducten

2

Bestaand

Mogelijk

€ 2,5 miljoen

19

Kandinsky

5

Vervallen

20

Sportbesluit  BTW / Specifieke uitkering sport

5

Bestaand

Mogelijk

€ 0,25 miljoen

21

Openeinderegelingen

6

Bestaand

Mogelijk

€ 5 miljoen

22

Passport4Work (P4W)

6

Vervallen

23

Toename van de zorgzwaarte

6

Bestaand

Mogelijk

€ 6 miljoen

24

Afval: leveringscontract Attero

7

Bestaand

Mogelijk

€ 0 tot 1,5 miljoen voor Eindhoven

25

Afwikkeling Renescience

7

Vervallen

26

GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (GR ODZOB)

7

Nieuw

Mogelijk

€ 160.000

27

Programma Aanpak Stikstof

7

Bestaand

Mogelijk

28

Civiele procedure Groene Toren

8

Nieuw

Mogelijk

€ 277.000

29

Grondbedrijf – weerstandscapaciteit

8

Bestaand

Mogelijk

€ 20 miljoen

Totaal externe risico's

minimaal € 0

maximaal € 47 miljoen

Totaal strategische risico's

minimaal € 36,7 miljoen

maximaal € 52,3 miljoen

Totaal

minimaal € 36,7 miljoen

maximaal € 99,3 miljoen

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32